Metody wczesnego
wspomagania rozwoju

Nie każda metoda ma zastosowanie w rozwoju wszystkich dzieci. Takie zmienne jak wiek, poziom rozwoju psychoruchowego czy temperament będą wpływały na podatność sposobu uczenia się. Dlatego chcemy zaproponować dzieciom różne zabawy edukacyjne, podążając za dzieckiem, w zależności od poziomu rozwoju na jakim się znajduje, tak jak w Szkole Montessori.

Najlepszym sposobem na rozwijanie wszystkich sfer rozwoju – Motoryki Dużej (czyli sprawność ruchowa ciała), Motoryki Małej (czyli sprawność dłoni i palców), Mowy i Kontaktów Społecznych – jest zabawa! Naszym zadaniem jest dobieranie zabaw w mądry sposób, tak by w czasie wolnym pomiędzy posiłkami, toaletą i odpoczynkiem, dzieci mogły się rozwijać prawidłowo W zabawie wykorzystujemy techniki zaczerpnięte z poniższych metod wczesnego wspomagania rozwoju:

Metoda Dobrego Startu
prof. Marty Bogdanowicz

Usprawnianie rozwoju psychoruchowego poprzez wykorzystywanie wszystkich zmysłów: polisensoryczne uczenie. Metoda rozwija, poprzez angażowanie elementów ruchowych, słuchowych i wzrokowych, funkcje poznawcze: wzrokowo – przestrzenne, słuchowo – językowe i ruchowe oraz ich współdziałanie, czyli integrację percepcyjno-motoryczną. Wszystkie te funkcje są niezbędne w uczeniu się czytania i pisania.

Metoda Ruchu Rozwijającego
Weroniki Sherborne

Usprawnianie rozwoju psychoruchowego poprzez ruch. Metoda polega na wykorzystywaniu zabaw ruchowych, wykonywanych w parze z osobą dorosłą, do rozwoju świadomości własnego ciała, świadomości przestrzeni i działania w niej, oraz dzielenia przestrzeni z innymi i nawiązywanie z nimi kontaktu.

Tumble Tots
Bill Cosgrave

Usprawnianie rozwoju psychoruchowego metodą popularną w Anglii, poprzez gimnastykę dla bobasów. Łączy elementy gimnastyki, rytmiki i funkcji poznawczych. Rozwija sprawność fizyczną, funkcje słuchowo-językowe, świadomość własnego ciała i przestrzeni, a przede wszystkim jest świetną zabawą Zajęcia są prowadzone przy muzyce Nursery Rhymes w języku angielskim, co pozwala dzieciom na zapoznanie się z językiem obcym i „zaszufladkowanie” go, poprzez odpowiednie połączenie synaps w mózgu.

Szkoła Marii Montessori

Usprawnianie rozwoju psychoruchowego poprzez wykorzystywanie indywidualnego potencjału dziecka. Zdaniem Montessori, okres od 0 do 6 lat to okres budowania inteligencji i charakteru dziecka. Jest to okres najbardziej chłonnego umysłu, czyli największych możliwości uczenia się. Każde dziecko jest inne, dlatego zamiast uczyć całą grupę tego samego w tym samym czasie, skupiamy się na obserwacji każdego dziecka z osobna i podążamy za jego indywidualnymi potrzebami i potencjałem. To dziecko pokazuje nam gdzie i w jaki sposób chce odkrywać świat, a my Mu w tym pomożemy